Aihealue : Apurahajärjestelmä

6.4.2017 Oulun yliopiston tukisäätiö Aspicore asiakkaaksi

Oulun yliopiston tukisäätiö tilasi Aspicorelta apurahajärjestelmän. Järjestelmä otettiin käytöön melko nopealla aikataululla ja hakujärjestelmä avautui hakijoille 6.4.2017. Aspicore toteutti myös säätiölle kotisivut, joita on helppo käyttää päätelaitteesta riippumatta. Säätiö myöntää vuosittain apurahoina noin 150 000- 250 000 euroa pääasiallisesti Oulun yliopiston jatko-opiskelijoille. Säätiö muodostuu 25 nimikkorahastosta, joiden tuotto jaetaan lahjakirjan tai testamentin määräyksen mukaisesti tietyllä […]

15.3.2017 Oulun läänin talousseuran maataloussäätiölle järjestelmä

Sähköinen järjestelmä saatiin käyttöön helposti.  Hakulomake ei tarvinnut juuri muutoksia ja järjestelmän vakiotoimminnot sopivat hyvin. Apurahojen haku päättyi 15.3. ja sujui ongelmitta. Säätiön tarkoituksena on tukea maatalouden, biotalouden, kotitalouden ja puutarhaviljelyn neuvonta- ja tutkimustyötä Pohjois-Pohjanmaalla. Tuki voidaan myöntää yksityishenkilöille, työryhmille tai yhteisöille.

13.2.2017 Tauno Tönningin Säätiölle sähköinen apurahajärjestelmä

Tauno Tönningin Säätiö tilasi Aspicorelta sähköisen apurahajärjestelmän käyttöönoton ja palvelu korvasi aikaisemmin käytössä olleen järjestelmän. Palvelu otettiin käyttöön järjestämällä joukko etäpalavereita, joissa käytiin läpi prosessit ja tarvittavat muutokset lomakkeisiin. Valtaosa tarpeista saatiin hoidettua järjestelmän vakiotoiminnallisuuksilla. Koska järjestelmä haluttiin hakijoille myös englanninkielisenä, otettiin käyttöön monikielisyyden tuki. Tarvittavat fraasit käännätettiin kääntäjällä ja vietiin Aspicoren toimesta järjestelmään. Tauno […]

19.1.2017 Sibelius-Akatemian tukisäätiölle apurahajärjestelmä

Tukisäätiö tilasi järjestelmän Aspicorelta ja järjestelmä otettiin käyttöön nopealla aikataululla viime joulukuussa. Säätiö myöntää apurahoja Sibelius-Akatemian opiskelijoille opiskelua edistäviin tarkoituksiin: esimerkiksi mestari- tai kesäkursseihin, kilpailumatkoihin, opetushallinnon tutkintoon ja muualla suoritettaviin, mutta tutkintoon sisällytettäviin opintoihin. Hakuaika päättyi 18.1.2017. Kaikki hakuun liittyvät prosessit voidaan hoitaa sähköisesti.  

16.1.2017 OP Ryhmän tutkimussäätiö uudisti

OP Ryhmän tutkimussäätiö siirtyi käyttämään Aspcoren uusinta apurahajärjestelmää. Apurahahaku avautui hakijoille tammikuun puolessa välissä. Samassa yhteydessä säätiön kotisivut saivat uuden tuoreen ilmeen Aspicoren toimesta.  

30.11.2016 Emil Aaltosen Muistorahasto

Aspicoren apurahajärjestelmä sai jälleen uuden asiakkaan, kun Emil Aaltosen muistorahasto tuli asiakkaaksemme.

1.11.2016 Tuusniemen kehittämissäätiölle palveluja

Tuusniemen kehittämissäätiö on vuonna 2015 perustettu säätiö, joka jakaa apurahoja Tuusniemen alueella. Tuusniemen Kehittämissäätiö hallinnoi myös Eemil Koposen erikoisrahaston varoja, joka jakaa apurahoja Tuusniemeläisen vanhusväestön (65 v täyttäneet) terveyden edistämiseen. Aspicore suunnitteli ja toteutti säätiölle kotisivut ja säätiö otti käyttöönsä Aspicoren apurahojen hallintajärjestelmän, koska säätiö halusi myös mallin hoitaa prosessit laadukkaasti ja samalla helposti heti alusta alkaen. […]

1.10.2016 Ragnar Ekbergin Säätiö uudisti ilmeensä

Ragnar Ekbergin Säätiö siirtyi Aspicoren tuoreinpaan apurahajärjestelmään. Kotisivut kokivat täydellisen ulkoasun muutokset, kuitenkin säätiön perinteitä noudattaen. Apurahajärjestemä muokattiin ulkoasultaan kotisivujen tyylin mukaiseksi. Samalla kertaa apurahajärjestelmään saatiin paljon uutta ja parempaa käytettävyyttä. Käyttöön otettettiin sähköinen vahva tunnistautuminen hakemusten teon yhteyteen.

25.5.2016 Nytt bidragssystem för Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundet har valt Aspicore som leverantör för deras elektroniska bidragssystem. Vårens ansökningsomgång för stipendier genomfördes framgångsrikt i det nya bidragssystemet. Konstsamfundets uppgift är att förvalta den förmögenhet som Amos Anderson testamenterat och med dess avkastning stöda finlandssvensk kultur; musik, litteratur, publicistik, bildkonst och teater. Konstsamfundet understöder också yrkesutbildning, det svenska språkets ställning och informationsspridning på […]

15.5.2016 Korvatautien tutkimussäätiölle kotisivut

Säätiö otti apurahojen haussa Aspicoren palvelun käyttöön alkuvuodesta. Hyvien kokemusten perusteella Säätiö päätyi hankkimaan myös kotisivut Aspicoren tuottamana. Säätiön sihteeri pääsee helposti päivittämään sivuja selaimella tarpeen mukaan paikasta riippumatta.

3.2.2016 Tiedeakatemiain neuvottelukunta käyttämään Aspicoren järjestelmää

Tiedeakatemiain neuvottelukunta koordinoi eri tieteenaloja edustavien kansalliskomiteoiden toimintaa. Neuvottelukunta myös päättää opetus- ja kulttuuriministeriön kansalliskomiteoille osoittaman toiminta-avustuksen jakamisesta. Aspicoren kehittämän tukien hallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti oli vuoden alussa ja järjestelmä sai nimekseen KATU toimintatukijärjestelmä. Myös raportointi tapahtuu uudessa KATU-järjestelmässä. Opetus- ja kulttuuriministeriön toiveiden mukaisesti kansalliskomiteoita pyydetään tänä vuonna raportoimaan myös kansalliskomiteatoiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Kansalliskomiteat ovat tieteenalakohtaisia tai ilmiökeskeisiä yhteistyöelimiä, joiden tehtävänä […]

1.2.2016 Karjalan Kulttuurirahaston apurahojen haku

Karjalan Kulttuurirahaston apurahojen haku hoidettiin ensimmäisen kerran sähköisesti. Säätiö tuli Aspicoren asiakkaaksi ja säätiön apurahojen haku hoitui onnistuneesti Aspicoren sähköisen palvelun avulla. Säätiö avustaa apurahoin Karjalaa ja karjalaista kulttuuria koskevaa tutkimusta ja karjalaista kulttuurityötä. Säätiö tukee väitöskirjatasolla ja post. doc. -tasolla tapahtuvaa Karjalaan liittyvää tutkimustyötä sekä muuta ensisijaisesti yhteisöjen piirissä suoritettavaa kulttuuri- ja tutkimustyötä.Säätiö avustaa apurahoin Karjalaa […]

14.1.2016 Korvatautien tutkimussäätiö sähköistää

Korvatautien Tutkimussäätiö myöntää apurahoja korva-, nenä- ja kurkkutauteja sekä puhe- ja äänihäiriöitä käsittelevän tieteellisen työn edistämiseksi. Apurahoja myönnetään mm. väitöskirjatyöhön, tieteellisiin tutkimusprojekteihin sekä koulutusmatkoja varten. Säätiö päätyi Aspicoren tarjoamaan ratkaisuun ja järjestelmän avulla myönnetään apurahat ensimmäisen kerran vuodelle 2016. Aspicoren tuore järjestelmä tuo asiamiehelle kaiken tärkeän informaation selkeästi esille.  

5.1.2016 Tiina ja Antti Herlinin säätiö – apurahojen hallinta Aspicoren palvelulla

Tiina ja Antti Herlinin säätiö on vuonna 2014 perustettu yleishyödyllinen säätiö. Säätiön tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen. Säätiö päätyi Aspicoren apurahajärjestelmään helpottaakseen ja parantaakseen apurahojen hakuun liittyviä prosessejaan. Apurahajärjestelmä otettiin käyttöön nopealla aikataululla ja järjestelmä avautui hakijoille 1.11.2015. Haun teema oli “Ilmasto, muutos”.

15.10.2015 Silmäsäätiö näkee hakemukset kaukaa

Silmäsäätiö hankki sähköisen apurahajärjestelmän Aspicoresta helpottamaan apurahoihin liittyviä prosesseja. Vaikka hakemuksia tulee vuodessa suhteellisen vähän, auttaa järjestelmä pitämään asiat järjestyksessä ja helpottaa myös hakijoiden työtä. Hakemusten arviointikin voidaan tehdä missä tahansa, kun järjestelmä toimii pilvipalveluna. Järjestelmä myös arkistoi hakemukset, jolloin tiedot on helposti löydettävissä myöhemminkin ja on mahdollista tulostaa tilastoja tiedoista. Käyttöönotto sujui helposti ilman että olisi […]

5.10.2015 Silmä- ja kudospankkisäätiölle ratkaisut

Silmä- ja kudospankkisäätiö tilasi Aspicorelta apurahajärjestelmän. Samalla Aspicore toimitti säätiölle ajanmukaiset kotisivut, joiden sisältöä on helppo ylläpitää. Keskeinen osa säätiön toimintaa on edistää ja tukea silmätauteja -vammoja ja vikoja koskevaa tieteellistä tutkimustoimintaa sekä tukea silmä- ja muiden kudosten käyttämistä sairaanhoidollisiin tarkoituksiin myöntämällä vuosittain apurahoja edellä mainittujen alojen tieteelliseen tutkimustoimintaan. Sähköinen apurahajärjestelmä avautui syyskuun alussa ja tulleet […]

24.8.2015 Savon Syöpärahastolle apurahajärjestelmä

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen apurahoja jakava Savon Syöpärahasto on siirtynyt käyttämään Aspicoren sähköistä apurahajärjestelmää. Järjestelmän käyttöönottoa tehtiin kesällä ja järjestelmä avautui käyttöön elokuussa 2015. Järjestelmän käyttöönoton sujumisesta voi kertoa Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksestä Pirjo Airaksinen, puh. 050 561 8511.

15.9.2015 Cultura – säätiö Aspicoren säätiöasiakkaaksi

Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto Eduskunta päätti 150-vuotisen säännöllisen valtiopäivätoiminnan juhlaistunnossa 18.9.2013 tukea suomalaisten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua. Tätä tarkoitusta varten eduskunta lahjoitti 10 miljoonaa euroa Cultura-säätiölle juhlarahaston perustamiseksi. Juhlarahaston (Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto) tavoitteena on lisätä venäjän kielen opiskelun suosiota ja parantaa oppimistuloksia sekä venäläisen kulttuurin ymmärrystä. Säätiö tilasi apurahojen haku- ja hallintajärjestelmän Aspicorelta ja […]

4.5.2015 Väinö Tannerin Säätiölle hakemusjärjestelmä

Väinö Tannerin säätiö tarjoaa suomalaisille ja virolaisille kuvataiteilijoille ja taidekäsityöläisille 2 tai 4 kuukauden työskentelyjaksoja varten residenssipaikkoja. Ateljeeasunnot sijaitsevat eri puolilla Mazzanon vanhaa kaupunkia Italiassa. Suomalaisille varattuja stipendijaksoja anotaan Väinö Tannerin säätiön kautta sähköisesti Aspicoren toimittamaa hakupalvelua käyttäen. Säätiö siirtyi myös käyttämään tapahtumissaan Aspicoren ILMOT.NET ilmoittautumisjärjestelmää.

15.3 2015 Kuvittajat ry:lle Aspicoren apurahajärjestelmä

Kuvittajat ry myöntää toiminta-avustuksia kuvittajille. Yhdistys sai käyttöönsä Aspicoren toimittaman palvelun, jolla voidaan sujuvasti hoitaa erityyppisiä hakuprosesseja. Yhdistykseltä voikin hakea matka-apurahaa, näyttely-apurahaa, hankinta-apurahaa ja koulutusapurahaa. Toiminnanjohtaja Anna Kähkösellä oli aikaisempaa kokemusta Aspicoren apurahajärjestelmästä ja hyvät kokemukset johtivat yhdistyksen  Aspicoren asiakkaaksi.

12.11.2014 Nesslingin Säätiön apurahajärjestelmä uudistui

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö on Aspicoren pitkäaikainen asiakas. Juuri Nesslingin Säätiön kanssa tehty yhteistyö oli alku Aspicoren apurahajärjestelmän synnylle. Siksi onkin erityisen merkittävää että Säätiö pääsee hyötymään yhteistyön hedelmistä saamalla käyttöönsä markkinoiden edistyksellisimmän ratkaisun. Apurahajärjestelmän uudistus tehtiin viime kesänä, kertoo projektipäällikkö Jukke Laine. Säätiö siirtyi Aspicoren tulevaan 2.0 versioon, joka Nesslingin Säätiössä tunnetaan tutulla nimellä […]

10.10.2014 – Paavo Koistisen Säätiölle palveluita

Aspicore on toimittanut tänä syksynä sähköisen apurahajärjestelmän myös Paavo Koistisen säätiölle. Haku on avautunut suunnitellusti ja päättyy lokakuun lopussa. Aspicore toimitti säätiölle samalla kertaa helppokäyttöisen kotisivuratkaisun. Säätiön asiamies pääsee itse päivittämään sivuja sijainnista riippumatta. Paavo Koistisen säätiö on Pohjois-Savon alueella toimiva yleishyödyllinen yhteisö, joka sääntöjensä mukaisesti toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä ja siihen […]

18.9.2014 Paavo Nurmen Säätiön apurahajärjestelmä avautunut

Paavo Nurmen Säätiö myöntää apurahoja sydän- ja verisuonisairauksien sekä yleisen kansanterveyden tutkimusta varten Suomessa. Paavo Nurmen Säätiö päätti siirtyä uudelle tasolle apurahojen haussa ja hallinnoinnissa ja valitsi Aspicoren palvelutoimittajakseen. Aspicoren apurahajärjestelmä otettiin käyttöön hyvin pienin räätälöinnein ja haku avautui suunnitellusti syyskuun alussa.

21.7.2014 Iivari Smolanderin säätiölle Aspicoren ratkaisut

Aspicore vahvistaa jälleen asemaansa säätiöiden palvelutoimittajana. Aspicore toimittaa säätiölle apurahajärjestelmän lisäksi tuoreet kotisivut. Iivari Smolanderin säätiö tukee Tuusniemen kunnasta kotoisin olevien opiskelua. Hakemuksia säätiöön tulee arviolta puolitoista sataa.

25.3.2014 – Olvi – säätiö valitsi Aspicoren apurahajärjestelmän

Olvi – säätiö järjestää apurahojen haun kaksi kertaa vuosittain. Keväisin ja syksyisin. Hakemuksia tulee vuosittain lähemmäs kuusi sataa, joten prosessien sähköistämisellä säästetään paljon työtä. Samalla palvelu hakijoille paranee. Ei tarvitse lähettää hakemuksia postitse ja hakemusta voi täyttää omaan tahtiin web:issä. Mikäli hakijalla on teknisiä ongelmia hakemuksen teossa, auttaa Aspicore tuki parhaansa mukaan. Järjestelmä otettiin käyttöön […]

20.3.2014 – Evald ja Hilda Nissin säätiö Aspicoren asiakkaaksi

Evald ja Hilda Nissin säätiö ja vuosittain merkittävän määrän apurahoja lastensuojelu- ja nuorisotyöhön, tieteelliseen tutkimukseen Vaasan seudulla sekä silmätautien hoidon edistämiseen ja kehittämiseen. Säätiö päätti siirtyä Aspicoren palveluun, kun paperisten hakemusten käsittely aiheutti paljon työtä. Vuonna 2013 säätiö jakoi yli miljoona euroa apurahoina. Tämän kevään hakuvaihe vietiin läpi Aspicoren järjestelmällä ja hakemukset ovat valmiina sähköiseen arviointiin. Järjestelmä palvelee […]

10.12.2013 Nokia Foundation Awards tilaisuus ILMOT.NET järjestelmällä

Nokia Foundation:in Awards tilaisuus Musiikkitalolla järjestettiin hyödyntämällä Aspicoren ILMOT.NET järjestelmää. Tapahtuman ilmoittautumiset on hoidettu perinteisesti siten, että joku henkilö organisaatiosta on nimetty keräämään ilmoittautumiset sähköpostitse. Sitten tiedot on käsin siirretty Excel-laskentataulukkoon ja vastattu ilmoittautujalle sähköpostilla. Tapahtuman ei tarvitse olla kovinkaan suuri ilman että ilmoittautumisten hoito pirstaloi työaikaa ja kuluttaa turhaan resursseja. Hyvä kokemus ilmoittautumisesta lähtien […]

1.5.2013 – Nokia Foundation Aspicoren asiakkaaksi

Nokia Foundation otaa käyttöönsä Aspicoren apurahojen haku- ja hallintapalvelun. Järjestelmä otetaan ensin käyttöön Nokia Visiting Professor -haussa ja myöhemmin kesällä 2013 Nokia Scholarship – hakemusten osalta. Järjestelmä automatisoi viestinnän säätiön ja apurahan saajien kesken sekä kerää tietoa tuetuista hankkeista myös apurahan käytön jälkeen. Säätiön kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.nokiafoundation.com/

1.4.2013 Frame-säätiölle apurahajärjestelmä

Visuaalisen taiteen keskuksen Framen apurahahaku visuaalisen taiteen kansainvälistä yhteistyötä ja vientiä edistäviin hankkeisiin käynnistyy maanantaina 1. huhtikuuta. Apurahoja myönnetään visuaalisen taiteen eri aloille: kuvataiteeseen, valokuvataiteeseen, mediataiteeseen, taidekäsityöhön ja sarjakuvataiteeseen. Frame-säätiö valitsi Aspicoren apurahajärjestelmän sähköistämään prosessinsa. Hakuja on vuosittain kolme ja hakemuksia on odotettavissa toista tuhatta. Apurahajärjestelmä otettiin käyttöön ennätysajassa – vajaassa kuukaudessa.

10.1.2013 Merenkulun säätiölle apurahajärjestelmä ja kotisivut

Merenkulun säätiö päätti kehittää apurahaprosessejaan Aspicoren avulla. Säätiö päätyi Aspicoren palveluun. Aspicoren tarjoama palvelu otetaan käyttöön nopealla aikataululla, sillä apurahojen haku avautuu jo helmikuun alussa. Samalla kertaa Merenkulun säätiö uusi kotisivujensa ilmeen. Aspicore toimitti myös kotisivut nopealla aikataululla. Merenkulun säätiön kotisivut löytyvät osoitteesta www.merenkulunsaatio.fi

3.12.2012 Lasten syöpäsäätiö Väre Aspicoren asiakkaaksi

Lasten syöpäsäätiö Väre Säätiö jakaa vuosittain apurahoja säätiön sääntöjen edellyttämään lasten leukemian ja muiden syöpäsairauksien tutkimukseen ja hoitoon julkisen hakumenettelyn perusteella. Säätiö valitsi uuden sähköisen hakujärjestelmän toimittajaksi Aspicoren. Aspicoren toimittama palvelu otetaan käyttöön helmikuun alussa.

20.11.2012 – Kotisivut Arvo- ja Lea Ylppö säätiölle

Säätiö on siirtänyt kotisivut Aspicoren tarjoaman palvelun piiriin. Näin voimme tarjota säätiölle palvelut yhden luukun kautta ja säätiö saa meiltä avun liityipä asia sitten hakemusjärjestelmään tai kotisivuhin. Kun ylläpito on helppoa, voidaan sivut pitää aina ajan tasalla, mainitsee Juha Tanner sisällönhallintajärjestelmän eduista.

14.11.2012 Apurahajärjestelmät luovilla aloilla

Aspicore vahvistaa apurahajärjestelmänsä asiakaskuntaa luovilla aloilla. Aspicoren apurahajärjestelmän ovat aikaisemmin valinneet mm. Helsingin sanomain säätiö, Finnfoto ry, Grafia ry sekä Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES. Olemme iloisia, että olemme saaneet asiakkaaksemme Suomen Kirjailijaliiton. Käyttöönottovaihe on menossa ja seuraava apurahojen haku hoidetaan jo Aspicoren toimittamalla järjestelmällä.

1.10.2012 Ragnar Ekbergin Säätiölle Aspicoren järjestelmä

Ragnar Ekbergin Säätiö on ottanut käyttöönsä Aspicoren toimittaman sähköisen järjestelmän avustusten hakuun ja hallinnointiin. Vuoden 2013 avustusten haku on alkanut ja haku hoidetaan täysin sähköisesti. Järjestelmä kattaa kaikki avustuksiin liittyvät toiminnallisuudet ja se otettiin käyttöön kesän ja syksyn aikana.

20.8.2012 Kotisivut säätiöille

Aspicore tarjoaa säätiölle myös kotisivut.  Kotisivut kannattaa nykypäivänä tuottaa sisällönhallintajärjestelmällä, koska ne tarjoavat parhaat välineet sivujen tuottamiseen ja ylläpitoon. Kun ylläpito on helppoa, voidaan sivut pitää aina ajan tasalla. Meiltä saatte kotisivuille myös automaattisen varmistuspalvelun. Kun sivujen päivittäminen on omissa käsissä, varmistuspalvelu keventää mieltä. Jos vahingossa poistaa tarpeellisen sivun, saadaan se varmistuksesta helposti palautettua. Usein […]

2.5.2012 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valitsi Aspicoren apurahajärjestelmän

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valitsi Aspicoren palvelun Terveyden edistämisen määrärahan hakuprosessiin ja hankkeiden hallinnoitiin.

12.4.2012 Viestintäalan tutkimussäätiö tilasi apurahajärjestelmän Aspicorelta

Viestintäalan tutkimussäätiön tarkoituksena on edistää painetun ja sähköisen viestinnän sekä niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä tukemalla liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä, koulutusta sekä osaamisen kehittämistä ja viestintään liittyvien tarpeiden ymmärtämistä. Aspicoren tarjoama apurahajärjestelmä otetaan käyttöön kevään kuluessa.

2.4.2012 Fortumin Säätiön apurahajärjestelmä käyttöön

Fortumin säätiö myöntää apurahoja luonnontieteiden, teknillistieteiden ja taloustieteiden tutkimus-, opetus- ja kehitystyöhön energia-alalla. Painoalueita ovat energian tuotanto ja energian käyttö sekä liikenteen energiaratkaisut. Aspicoren toimittama apurahojen hakujärjestelmä otettiin käyttöön nopealla aikataululla. Järjestelmällä sähköistetään kaikki apurahoihin liittyvät prosessit ja samalla saadaan järjestelmän  piiriin myös myöntöhistoria.

7.2.2012 Arvo ja Lea Ylppö Säätiö Aspicoren asiakkaaksi

Arvo ja Lea Ylppö Säätiö on valinnut Aspicoren sähköisen apurahajärjestelmän. Järjestelmä otetaan käyttöön ennen seuraavaa apurahahakua. Säätiön tuen kohteena oleva lastenneurologia on lääketieteen erikoisala, jonka tehtävänä on tutkia ja hoitaa lasten keskus- ja ääreishermoston sekä lihasten sairauksia ja vammoja. Keskeisiä tehtäväalueita ovat liikuntavammojen, epilepsian, erilaisten oppimis- ja kehityshäiriöiden tunnistaminen ja hoito. Arvo ja Lea Ylppö […]

12.1.2012 Helsingin Sanomain Säätiö sähköistää apurahahakemukset

Helsingin Sanomanin Säätiö ja Aspicore tekivät sopimuksen sähköisen apurahajärjestelmän toimittamisesta. Järjestelmä toimitetaan palveluna, eli säätiö ei tarvitse omia palvelimia tai järjestelmiä palvelun rakentamiseen.  

8.1.2012 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö

OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiön sähköinen apurahojen haku avautui hakijoille. Tutkimussäätiö jakaa noin miljoona euroa taloustieteellisen tutkimukseen. Aspicoren toimittama ratkaisu on otettu käyttöön loppuvuoden aikana. Aspicore toimitti säätiölle myös kotisivuratkaisun.

12.9.2011 Henry Fordin Säätiölle apurahajärjestelmä

Vuonna 1947 perustettu Henry Fordin Säätiö sähköistää apurahojen hallintansa valitsemalla Aspicore Oy:n  sähköisen palvelun toimittajaksi. Järjestelmä toimitettaan avaimet käteen toimituksena ja hakijoille kaksikielisenä. Henry Fordin Säätiön tavoitteena on edistää moottoriliikenteen ja koneellisen maatalouden opetus- ja tutkimustyötä Suomessa. Säätiö on viimeisen kymmen vuoden aikana jakanut yhteensä yli 3 miljoonaa euroa.  

20.12.2010 Aspicore apurahajärjestelmälle useita asiakkaita

Aspicore Oy:lla on pitkä kokemus sähköisestä apurahojen haku- ja hallintajärjestelmistä, sillä yhtiö toteuttu Maj ja Tor Nesslingin säätiölle sähköisen järjestelmän jo 90 luvulla, jolloin harvoilla säätiöllä oli sähköistettyjä järjestelmiä. Vuonna 2007 järjestelmä uudistettiin ja hankkeen tuloksena Aspicore päätti tuotteistaa järjestelmää. Yhteistyö on käynnistynyt Suomen Luonnonvarain tutkimussäätiön, Fonnfoto ry:n, Grafia ry:n ja JOKES -säätiön kanssa.