30.10.2017 Oulun yliopiston apuraharahasto Aspicoren järjestelmään

Rahaston tarkoitus on tukea Oulun yliopiston opiskelijoita, pääasiassa myöntämällä apurahoja jatko-opiskeluun ja tutkimukseen.

Aspicoren järjestelmä käyttö laajeni Oulussa, kun Oulun yliopiston apuraharahasto päätti ottaa Aspicoren palvelun käyttöön.

Palvelun ilme muokattiin Oulun yliopiston graafisen ohjeistuksen mukaisesti, joten useimmat apurahan hakijat tunnistavat järjestelmän helposti.

Peruspääoma jakaantuu rahaston sisällä nimikkorahastoihin. Nimikkorahasto voidaan nimetä lahjoituksen käyttötarkoituksen tai lahjoituksen tehneen henkilön mukaan.  Aspicoren järjestelmä pystyy hyvin hallitsemaan usean rahaston käytön myös arviointiprosessin yhteydessä, jotta nimikkorahastojen ehdot voidaan helposti ottaa huomioon.

Oulun yliopiston tukisäätiö oli jo aikaisemmin siirtynyt käyttämään Aspicoren järjestelmää, joten Oulussa on nyt jo neljässä organisaatiossa Aspicoren apurahajärjestelmä käytössä.

3.11.2017 Viestintäalan tutkimussäätiö uudisti

Viestintäalan tutkimussäätiö jakaa tutkimus- ja kehitystukea, apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville yrityksille ja henkilöille.

Säätiö on ollut Aspicoren asiakas pitkään ja siirtyi nyt käyttämään Aspicoren uudistettua 3-versiota. 
Siirtyminen sujui suunnitellusti ja järjestelmä oli käytöstä poissa vain yhden päivän ajan. 

1.8.2017 – Niemi-säätiön apurahajärjestelmä avautui

Niemi-säätiö tukee erityisesti maa- ja metsätalouden alojen tutkimusta myöntämällä apurahoja alojen väitöskirjojen tekijöille.  Apurahojen haku tapahtuu kerran vuodessa ja nyt Aspicoren toimittaman apurahajärjestelmän avulla.

 

 

 

 

Niemi-säätiö valitsi Aspicoren apurahajärjestelmänsä toimittajaksi kun vakuuttui Aspicoren näytöistä muiden apurahasäätiöiden toimittajana.

 

Aspicore toimitti myös säätiölle kotisivut, jotka toimivat niin tietokoneella kuin puhelimienkin avulla.

6.4.2017 Oulun yliopiston tukisäätiö Aspicore asiakkaaksi

Oulun yliopiston tukisäätiö tilasi Aspicorelta apurahajärjestelmän. Järjestelmä otettiin käytöön melko nopealla aikataululla ja hakujärjestelmä avautui hakijoille 6.4.2017.

Aspicore toteutti myös säätiölle kotisivut, joita on helppo käyttää päätelaitteesta riippumatta.

Säätiö myöntää vuosittain apurahoina noin 150 000- 250 000 euroa pääasiallisesti Oulun yliopiston jatko-opiskelijoille. Säätiö muodostuu 25 nimikkorahastosta, joiden tuotto jaetaan lahjakirjan tai testamentin määräyksen mukaisesti tietyllä tieteen alalla tehtävän tutkimustyön tukemiseen.

15.3.2017 Oulun läänin talousseuran maataloussäätiölle järjestelmä

Sähköinen järjestelmä saatiin käyttöön helposti.  Hakulomake ei tarvinnut juuri muutoksia ja järjestelmän vakiotoimminnot sopivat hyvin. Apurahojen haku päättyi 15.3. ja sujui ongelmitta.

Käyttöönottoon liittyvät palaverit pidettiin verkon välityksellä, joten matkustamiseen liittyviä kustannuksia käyttöönotossa ei syntynyt.

Säätiön tarkoituksena on tukea maatalouden, biotalouden, kotitalouden ja puutarhaviljelyn neuvonta- ja tutkimustyötä Pohjois-Pohjanmaalla. Tuki voidaan myöntää yksityishenkilöille, työryhmille tai yhteisöille.

15.2.2017 Suomen kuntäsäätiölle sähköiset ratkaisut

Suomen kuntasäätiö valitsi Aspicore Oy:n tuottamaan palvelut apurahojen ja avustusten hallintaan.

Säätiö on tuore tulokas Suomen säätiökartalla. Suomen Kuntaliiton valtuusto päätti perustaa Suomen kuntasäätiön kevätkokouksessaan 27.5.2016.

Säätiöllä tulee olemaan merkittävä asema kunta-alan tutkimuksen ja kehityksen tukemisessa.

Myös säätiön kotisivut tilattiin Aspicorelta.

Samassa yhteydessä säätiö tilasi itselleen selkeän logon, joka tuotiin myös apurahajärjestelmään.

 

15.2.2017 Pohjoismainen ulottuvuus

Aspicoren apurahajärjestelmä sai kansainvälisen asiakkaan, kun Pohjoismaiden kriminologinen yhteistyöneuvosto tilasi apurahajärjestelmän Aspicorelta.

Samalla kertaa Aspicoren apurahajärjestelmä saa kansainvälisen ulottuvuuden, sillä neuvoston johtajuus vaihtuu kolmen vuoden välein.

Järjestelmän kieliksi valittiin englanti ja ruotsi. Aspicoren järjestelmä tukee nyt kolmea kieltä  (suomi, ruotsi ja englanti) myös asiamiehen käyttäjäroolilla.

13.2.2017 Tauno Tönningin Säätiölle sähköinen apurahajärjestelmä

Tauno Tönningin Säätiö tilasi Aspicorelta sähköisen apurahajärjestelmän käyttöönoton ja palvelu korvasi aikaisemmin käytössä olleen järjestelmän. Palvelu otettiin käyttöön järjestämällä joukko etäpalavereita, joissa käytiin läpi prosessit ja tarvittavat muutokset lomakkeisiin. Valtaosa tarpeista saatiin hoidettua järjestelmän vakiotoiminnallisuuksilla.
Koska järjestelmä haluttiin hakijoille myös englanninkielisenä, otettiin käyttöön monikielisyyden tuki. Tarvittavat fraasit käännätettiin kääntäjällä ja vietiin Aspicoren toimesta järjestelmään.

Tauno Tönningin Säätiö on toimintansa aikana myöntänyt yhteensä n. 1650 apurahaa, valtaosan Oulun yliopiston väitöstutkimusten tueksi. Rahaa niihin on käytetty yleishyödyllisen säätiön velvoitteen mukaisesti yhteensä n. 5,4 miljoonaa euroa.

 

19.1.2017 Sibelius-Akatemian tukisäätiölle apurahajärjestelmä

Tukisäätiö tilasi järjestelmän Aspicorelta ja järjestelmä otettiin käyttöön nopealla aikataululla viime joulukuussa.

Säätiö myöntää apurahoja Sibelius-Akatemian opiskelijoille opiskelua edistäviin tarkoituksiin: esimerkiksi mestari- tai kesäkursseihin, kilpailumatkoihin, opetushallinnon tutkintoon ja muualla suoritettaviin, mutta tutkintoon sisällytettäviin opintoihin. Hakuaika päättyi 18.1.2017. Kaikki hakuun liittyvät prosessit voidaan hoitaa sähköisesti.

 

1.11.2016 Tuusniemen kehittämissäätiölle palveluja

Tuusniemen kehittämissäätiö on vuonna 2015 perustettu säätiö, joka jakaa apurahoja Tuusniemen alueella. Tuusniemen Kehittämissäätiö hallinnoi myös Eemil Koposen erikoisrahaston varoja, joka jakaa apurahoja Tuusniemeläisen vanhusväestön (65 v täyttäneet) terveyden edistämiseen.

Aspicore suunnitteli ja toteutti säätiölle kotisivut ja säätiö otti käyttöönsä Aspicoren apurahojen hallintajärjestelmän, koska säätiö halusi myös mallin hoitaa prosessit laadukkaasti ja samalla helposti heti alusta alkaen.

tuusniemen_ks

”Apurahajärjestelmän käyttöönotto sujui hyvin ja ensimmäiset myönnöt järjestelmän avulla on jo tehty”, kertoo säätiön toimitusjohtaja Esa Simanainen

1.10.2016 Ragnar Ekbergin Säätiö uudisti ilmeensä

Ragnar Ekbergin Säätiö siirtyi Aspicoren tuoreinpaan apurahajärjestelmään.
Kotisivut kokivat täydellisen ulkoasun muutokset, kuitenkin säätiön perinteitä noudattaen.
Apurahajärjestemä muokattiin ulkoasultaan kotisivujen tyylin mukaiseksi.
Samalla kertaa apurahajärjestelmään saatiin paljon uutta ja parempaa käytettävyyttä.
Käyttöön otettettiin sähköinen vahva tunnistautuminen hakemusten teon yhteyteen.

re_saatio

25.5.2016 Nytt bidragssystem för Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundet har valt Aspicore som leverantör för deras elektroniska bidragssystem. Vårens ansökningsomgång för stipendier genomfördes framgångsrikt i det nya bidragssystemet.

ksf_screenshot

Konstsamfundets uppgift är att förvalta den förmögenhet som Amos Anderson testamenterat och med dess avkastning stöda finlandssvensk kultur; musik, litteratur, publicistik, bildkonst och teater. Konstsamfundet understöder också yrkesutbildning, det svenska språkets ställning och informationsspridning på svenska.

 

15.5.2016 Korvatautien tutkimussäätiölle kotisivut

Säätiö otti apurahojen haussa Aspicoren palvelun käyttöön alkuvuodesta.

Hyvien kokemusten perusteella Säätiö päätyi hankkimaan myös kotisivut Aspicoren tuottamana. Säätiön sihteeri pääsee helposti päivittämään sivuja selaimella tarpeen mukaan paikasta riippumatta.

KTTS

3.2.2016 Tiedeakatemiain neuvottelukunta käyttämään Aspicoren järjestelmää

katu1

Tiedeakatemiain neuvottelukunta koordinoi eri tieteenaloja edustavien kansalliskomiteoiden toimintaa. Neuvottelukunta myös päättää opetus- ja kulttuuriministeriön kansalliskomiteoille osoittaman toiminta-avustuksen jakamisesta.

Aspicoren kehittämän tukien hallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti oli vuoden alussa ja järjestelmä sai nimekseen KATU toimintatukijärjestelmä.

Myös raportointi tapahtuu uudessa KATU-järjestelmässä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toiveiden mukaisesti kansalliskomiteoita pyydetään tänä vuonna raportoimaan myös kansalliskomiteatoiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

katu2

Kansalliskomiteat ovat tieteenalakohtaisia tai ilmiökeskeisiä yhteistyöelimiä, joiden tehtävänä on linkittää kansalliset tutkijayhteisöt tiettyihin kansainvälisiin kattojärjestöihin. Kansalliskomiteat muodostavat laajan kansainvälistä yhteistyötä tekevien tutkijoiden asiantuntijaverkoston. Kansalliskomiteoissa on edustettuna tieteellisiä seuroja, yliopistoja sekä tutkimuslaitoksia.

1.2.2016 Karjalan Kulttuurirahaston apurahojen haku

Karjalan Kulttuurirahaston apurahojen haku hoidettiin ensimmäisen kerran sähköisesti.

Säätiö tuli Aspicoren asiakkaaksi ja säätiön apurahojen haku hoitui onnistuneesti Aspicoren sähköisen palvelun avulla.

Karjalan kulttuurirahasto

Säätiö avustaa apurahoin Karjalaa ja karjalaista kulttuuria koskevaa tutkimusta ja karjalaista kulttuurityötä. Säätiö tukee väitöskirjatasolla ja post. doc. -tasolla tapahtuvaa Karjalaan liittyvää tutkimustyötä sekä muuta ensisijaisesti yhteisöjen piirissä suoritettavaa kulttuuri- ja tutkimustyötä.Säätiö avustaa apurahoin Karjalaa ja karjalaista kulttuuria koskevaa tutkimusta ja karjalaista kulttuurityötä. Säätiö tukee väitöskirjatasolla ja post. doc. -tasolla tapahtuvaa Karjalaan liittyvää tutkimustyötä sekä muuta ensisijaisesti yhteisöjen piirissä suoritettavaa kulttuuri- ja tutkimustyötä.

Aspicore toimitti säätiölle myös helppokäyttöiset ja eri laitteille mukautuvat kotisivut.

14.1.2016 Korvatautien tutkimussäätiö sähköistää

Korvatautien Tutkimussäätiö myöntää apurahoja korva-, nenä- ja kurkkutauteja sekä puhe- ja äänihäiriöitä käsittelevän tieteellisen työn edistämiseksi. Apurahoja myönnetään mm. väitöskirjatyöhön, tieteellisiin tutkimusprojekteihin sekä koulutusmatkoja varten.

Säätiö päätyi Aspicoren tarjoamaan ratkaisuun ja järjestelmän avulla myönnetään apurahat ensimmäisen kerran vuodelle 2016.

Korvatautien_tutkimuss

Aspicoren tuore järjestelmä tuo asiamiehelle kaiken tärkeän informaation selkeästi esille.

 

5.1.2016 Tiina ja Antti Herlinin säätiö – apurahojen hallinta Aspicoren palvelulla

Tiina ja Antti Herlinin säätiö on vuonna 2014 perustettu yleishyödyllinen säätiö. Säätiön tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen.

Tiina ja Antti Herlinin säätiö

Säätiö päätyi Aspicoren apurahajärjestelmään helpottaakseen ja parantaakseen apurahojen hakuun liittyviä prosessejaan.

Apurahajärjestelmä otettiin käyttöön nopealla aikataululla ja järjestelmä avautui hakijoille 1.11.2015. Haun teema oli ”Ilmasto, muutos”.

15.10.2015 Silmäsäätiö näkee hakemukset kaukaa

Silmäsäätiö hankki sähköisen apurahajärjestelmän Aspicoresta helpottamaan apurahoihin liittyviä prosesseja.

Vaikka hakemuksia tulee vuodessa suhteellisen vähän, auttaa järjestelmä pitämään asiat järjestyksessä ja helpottaa myös hakijoiden työtä. Hakemusten arviointikin voidaan tehdä missä tahansa, kun järjestelmä toimii pilvipalveluna. Järjestelmä myös arkistoi hakemukset, jolloin tiedot on helposti löydettävissä myöhemminkin ja on mahdollista tulostaa tilastoja tiedoista. Käyttöönotto sujui helposti ilman että olisi ollut tarve tehdä räätälöintejä itse ohjelmaan.

Silmäsäätiö_apuraha

5.10.2015 Silmä- ja kudospankkisäätiölle ratkaisut

Silmä- ja kudospankkisäätiö tilasi Aspicorelta apurahajärjestelmän.

Samalla Aspicore toimitti säätiölle ajanmukaiset kotisivut, joiden sisältöä on helppo ylläpitää.

Silmäkudos_homeKeskeinen osa säätiön toimintaa on edistää ja tukea silmätauteja -vammoja ja vikoja koskevaa tieteellistä tutkimustoimintaa sekä tukea silmä- ja muiden kudosten käyttämistä sairaanhoidollisiin tarkoituksiin myöntämällä vuosittain apurahoja edellä mainittujen alojen tieteelliseen tutkimustoimintaan.

Sähköinen apurahajärjestelmä avautui syyskuun alussa ja tulleet hakemukset käsitellään järjestestelmän avulla sähköisesti.

Silmäkudos_apuraha

 

24.8.2015 Savon Syöpärahastolle apurahajärjestelmä

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen apurahoja jakava Savon Syöpärahasto on siirtynyt käyttämään Aspicoren sähköistä apurahajärjestelmää.

Järjestelmän käyttöönottoa tehtiin kesällä ja järjestelmä avautui käyttöön elokuussa 2015.

Savon_Syoparahasto

Järjestelmän käyttöönoton sujumisesta voi kertoa Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksestä Pirjo Airaksinen, puh. 050 561 8511.

15.9.2015 Cultura – säätiö Aspicoren säätiöasiakkaaksi

Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto

Eduskunta päätti 150-vuotisen säännöllisen valtiopäivätoiminnan juhlaistunnossa 18.9.2013 tukea suomalaisten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua. Tätä tarkoitusta varten eduskunta lahjoitti 10 miljoonaa euroa Cultura-säätiölle juhlarahaston perustamiseksiJuhlarahaston (Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto) tavoitteena on lisätä venäjän kielen opiskelun suosiota ja parantaa oppimistuloksia sekä venäläisen kulttuurin ymmärrystä.

Säätiö tilasi apurahojen haku- ja hallintajärjestelmän Aspicorelta ja järjestelmä avautui hakijoille 15.9. jolloin  oli myös rahaston julkistamistilaisuus.

Cultura1

Apurahaa myönnetään venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille, ja ne on tarkoitettu suomalaisten venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun sekä opetuksen kehittämiseen, esimerkiksi opiskelijoiden stipendeihin ml. opiskelu Venäjällä, opetusmateriaalien ja opetussuunnitelmien kehittämiseen, kielipesätoimintaan päiväkodeissa ja venäjänkieliseen harrastustoimintaan peruskouluissa, opettajien täydennyskoulutukseen sekä muuhun rahaston tarkoituksen mukaiseen toimintaan.

4.5.2015 Väinö Tannerin Säätiölle hakemusjärjestelmä

Väinö Tannerin säätiö tarjoaa suomalaisille ja virolaisille kuvataiteilijoille ja taidekäsityöläisille 2 tai 4 kuukauden työskentelyjaksoja varten residenssipaikkoja. Ateljeeasunnot sijaitsevat eri puolilla Mazzanon vanhaa kaupunkia Italiassa. Suomalaisille varattuja stipendijaksoja anotaan Väinö Tannerin säätiön kautta sähköisesti Aspicoren toimittamaa hakupalvelua käyttäen.

Vaino_Tanner1

Säätiö siirtyi myös käyttämään tapahtumissaan Aspicoren ILMOT.NET ilmoittautumisjärjestelmää.

15.3 2015 Kuvittajat ry:lle Aspicoren apurahajärjestelmä

Kuvittajat ry myöntää toiminta-avustuksia kuvittajille. Yhdistys sai käyttöönsä Aspicoren toimittaman palvelun, jolla voidaan sujuvasti hoitaa erityyppisiä hakuprosesseja.

Yhdistykseltä voikin hakea matka-apurahaa, näyttely-apurahaa, hankinta-apurahaa ja koulutusapurahaa. Toiminnanjohtaja Anna Kähkösellä oli aikaisempaa kokemusta Aspicoren apurahajärjestelmästä ja hyvät kokemukset johtivat yhdistyksen  Aspicoren asiakkaaksi.

Kuvittajat1

12.11.2014 Nesslingin Säätiön apurahajärjestelmä uudistui

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö on Aspicoren pitkäaikainen asiakas.

Juuri Nesslingin Säätiön kanssa tehty yhteistyö oli alku Aspicoren apurahajärjestelmän synnylle. Siksi onkin erityisen merkittävää että Säätiö pääsee hyötymään yhteistyön hedelmistä saamalla käyttöönsä markkinoiden edistyksellisimmän ratkaisun.
Apurahajärjestelmän uudistus tehtiin viime kesänä, kertoo projektipäällikkö Jukke Laine.

Säätiö siirtyi Aspicoren tulevaan 2.0 versioon, joka Nesslingin Säätiössä tunnetaan tutulla nimellä E-NESSI.

Nessling1

Aikaisimmin osa apurahaprosesseihin liittyvistä toiminnoista oli kahdessa eri järjestelmässä mikä hankaloitti järjestelmän käytöä ja hankaloitti kehittämistä. Nyt kaikki toiminnot ovat kätevästi saman palvelun alla. Järjestelmän ylläpito on nyt aikaisempaa tehokkaampaa.

Säätiön yleinen apurahahaku päättyi syyskuussa ja uuteen järjestelmään tuli määräaikaan mennessä yhteensä 317 hakemusta.
Järjestelmän siirto sujui suunnitellusti ongelmitta, koska siirtyminen suunniteltiin huolellisesti.

10.10.2014 – Paavo Koistisen Säätiölle palveluita

Aspicore on toimittanut tänä syksynä sähköisen apurahajärjestelmän myös Paavo Koistisen säätiölle. Haku on avautunut suunnitellusti ja päättyy lokakuun lopussa.

Aspicore toimitti säätiölle samalla kertaa helppokäyttöisen kotisivuratkaisun. Säätiön asiamies pääsee itse päivittämään sivuja sijainnista riippumatta.

PaavoKoistinen

Paavo Koistisen säätiö on Pohjois-Savon alueella toimiva yleishyödyllinen yhteisö, joka sääntöjensä mukaisesti toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä ja siihen liittyvää hoitotoimintaa. Säätiö jakaa tutkimusapurahoja Pohjois-Savon alueella toimiville ja asuville syöpätautien syitä ja toteamista edistävää tai hoitoon läheisesti liittyvää tutkimusta harjoittaville tutkijoille ja lahjoittamalla varoja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa hoidettavien syöpäpotilaiden hoitotyön edistämiseksi.

 

18.9.2014 Paavo Nurmen Säätiön apurahajärjestelmä avautunut

Paavo Nurmen Säätiö myöntää apurahoja sydän- ja verisuonisairauksien sekä yleisen kansanterveyden tutkimusta varten Suomessa. Paavo Nurmen Säätiö päätti siirtyä uudelle tasolle apurahojen haussa ja hallinnoinnissa ja valitsi Aspicoren palvelutoimittajakseen.

Aspicoren apurahajärjestelmä otettiin käyttöön hyvin pienin räätälöinnein ja haku avautui suunnitellusti syyskuun alussa.

PaavoNurmi1

25.3.2014 – Olvi – säätiö valitsi Aspicoren apurahajärjestelmän

Olvi – säätiö järjestää apurahojen haun kaksi kertaa vuosittain. Keväisin ja syksyisin. Hakemuksia tulee vuosittain lähemmäs kuusi sataa, joten prosessien sähköistämisellä säästetään paljon työtä.

Samalla palvelu hakijoille paranee. Ei tarvitse lähettää hakemuksia postitse ja hakemusta voi täyttää omaan tahtiin web:issä. Mikäli hakijalla on teknisiä ongelmia hakemuksen teossa, auttaa Aspicore tuki parhaansa mukaan.Olvi1

Järjestelmä otettiin käyttöön nopella aikataululla ja se avautui hakijoille 1.3.2014.

Yhteisiä palavereita järjestettiin 3 kertaa, mikä riitti kaikkien prosessien läpikäyntiin.

20.3.2014 – Evald ja Hilda Nissin säätiö Aspicoren asiakkaaksi

Evald ja Hilda Nissin säätiö ja vuosittain merkittävän määrän apurahoja lastensuojelu- ja nuorisotyöhön, tieteelliseen tutkimukseen Vaasan seudulla sekä silmätautien hoidon edistämiseen ja kehittämiseen. Säätiö päätti siirtyä Aspicoren palveluun, kun paperisten hakemusten käsittely aiheutti paljon työtä. Vuonna 2013 säätiö jakoi yli miljoona euroa apurahoina. Tämän kevään hakuvaihe vietiin läpi Aspicoren järjestelmällä ja hakemukset ovat valmiina sähköiseen arviointiin.

Nissi1

Järjestelmä palvelee apurahan hakijoita kolmella kielellä, suormeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

 

10.12.2013 Nokia Foundation Awards tilaisuus ILMOT.NET järjestelmällä

Nokia Foundation:in Awards tilaisuus Musiikkitalolla järjestettiin hyödyntämällä Aspicoren ILMOT.NET järjestelmää.

Nokia_ILMOT1

Tapahtuman ilmoittautumiset on hoidettu perinteisesti siten, että joku henkilö organisaatiosta on nimetty keräämään ilmoittautumiset sähköpostitse. Sitten tiedot on käsin siirretty Excel-laskentataulukkoon ja vastattu ilmoittautujalle sähköpostilla. Tapahtuman ei tarvitse olla kovinkaan suuri ilman että ilmoittautumisten hoito pirstaloi työaikaa ja kuluttaa turhaan resursseja.

Hyvä kokemus ilmoittautumisesta lähtien

ILMOT.NET järjestelmä antaa hyvän käyttökokemuksen henkilölle, joka ilmoittautuu tilaisuuteen. Selkeästä lomakkeesta ilmoittautuja näkee, mitä tietoja tarvitaan. Henkilö saa ilmoittautumisestaan vahvistuksen sähköpostiinsa automaattisesti. Vahvistuksessa on myös linkki, josta henkilö pääsee peruttamaan osallistumisensa.

Ratkaisumme soveltuu kyselyjärjestemiä paremmin ilmoittautumisprosessiin, koska se on varta vasten suunniteltu palvelemaan ilmoittautumisprosessia.

Tapahtuman osallistujan näkökulmasta tapahtuman onnistuminen on monen tekijän summa. Ei riitä, että osa asioista on hyvin hoidettu,  vaan kaikkien osa-alueiden on toimittava sujuvasti.
ILMOT.NET on palvelu, jonka avulla ilmoittautumiset hoituvat parhaiten.

1.5.2013 – Nokia Foundation Aspicoren asiakkaaksi

Nokia Foundation otaa käyttöönsä Aspicoren apurahojen haku- ja hallintapalvelun. Järjestelmä otetaan ensin käyttöön Nokia Visiting Professor -haussa ja myöhemmin kesällä 2013 Nokia Scholarship – hakemusten osalta.

Järjestelmä automatisoi viestinnän säätiön ja apurahan saajien kesken sekä kerää tietoa tuetuista hankkeista myös apurahan käytön jälkeen.

Säätiön kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.nokiafoundation.com/

NokiaFoundation

1.4.2013 Frame-säätiölle apurahajärjestelmä

Visuaalisen taiteen keskuksen Framen apurahahaku visuaalisen taiteen kansainvälistä yhteistyötä ja vientiä edistäviin hankkeisiin käynnistyy maanantaina 1. huhtikuuta. Apurahoja myönnetään visuaalisen taiteen eri aloille: kuvataiteeseen, valokuvataiteeseen, mediataiteeseen, taidekäsityöhön ja sarjakuvataiteeseen.

Frame-säätiö valitsi Aspicoren apurahajärjestelmän sähköistämään prosessinsa. Hakuja on vuosittain kolme ja hakemuksia on odotettavissa toista tuhatta.

Apurahajärjestelmä otettiin käyttöön ennätysajassa – vajaassa kuukaudessa.

Frame1

10.1.2013 Merenkulun säätiölle apurahajärjestelmä ja kotisivut

Merenkulun säätiö päätti kehittää apurahaprosessejaan Aspicoren avulla. Säätiö päätyi Aspicoren palveluun.

Aspicoren tarjoama palvelu otetaan käyttöön nopealla aikataululla, sillä apurahojen haku avautuu jo helmikuun alussa.

Samalla kertaa Merenkulun säätiö uusi kotisivujensa ilmeen. Aspicore toimitti myös kotisivut nopealla aikataululla. Merenkulun säätiön kotisivut löytyvät osoitteesta www.merenkulunsaatio.fi

3.12.2012 Lasten syöpäsäätiö Väre Aspicoren asiakkaaksi

Lasten syöpäsäätiö Väre Säätiö jakaa vuosittain apurahoja säätiön sääntöjen edellyttämään lasten leukemian ja muiden syöpäsairauksien tutkimukseen ja hoitoon julkisen hakumenettelyn perusteella.

Säätiö valitsi uuden sähköisen hakujärjestelmän toimittajaksi Aspicoren. Aspicoren toimittama palvelu otetaan käyttöön helmikuun alussa.

20.11.2012 – Kotisivut Arvo- ja Lea Ylppö säätiölle

Säätiö on siirtänyt kotisivut Aspicoren tarjoaman palvelun piiriin.

Näin voimme tarjota säätiölle palvelut yhden luukun kautta ja säätiö saa meiltä avun liityipä asia sitten hakemusjärjestelmään tai kotisivuhin.

Kun ylläpito on helppoa, voidaan sivut pitää aina ajan tasalla, mainitsee Juha Tanner sisällönhallintajärjestelmän eduista.

14.11.2012 Apurahajärjestelmät luovilla aloilla

Aspicore vahvistaa apurahajärjestelmänsä asiakaskuntaa luovilla aloilla.

Aspicoren apurahajärjestelmän ovat aikaisemmin valinneet mm. Helsingin sanomain säätiö, Finnfoto ry, Grafia ry sekä Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES.

Olemme iloisia, että olemme saaneet asiakkaaksemme Suomen Kirjailijaliiton. Käyttöönottovaihe on menossa ja seuraava apurahojen haku hoidetaan jo Aspicoren toimittamalla järjestelmällä.

Kirjailijaliitto

1.10.2012 Ragnar Ekbergin Säätiölle Aspicoren järjestelmä

Ragnar Ekbergin Säätiö on ottanut käyttöönsä Aspicoren toimittaman sähköisen järjestelmän avustusten hakuun ja hallinnointiin.

Vuoden 2013 avustusten haku on alkanut ja haku hoidetaan täysin sähköisesti. Järjestelmä kattaa kaikki avustuksiin liittyvät toiminnallisuudet ja se otettiin käyttöön kesän ja syksyn aikana.

20.8.2012 Kotisivut säätiöille

Aspicore tarjoaa säätiölle myös kotisivut.  Kotisivut kannattaa nykypäivänä tuottaa sisällönhallintajärjestelmällä, koska ne tarjoavat parhaat välineet sivujen tuottamiseen ja ylläpitoon. Kun ylläpito on helppoa, voidaan sivut pitää aina ajan tasalla.

Meiltä saatte kotisivuille myös automaattisen varmistuspalvelun. Kun sivujen päivittäminen on omissa käsissä, varmistuspalvelu keventää mieltä. Jos vahingossa poistaa tarpeellisen sivun, saadaan se varmistuksesta helposti palautettua. Usein kotisivujen ylläpitopalveluun sisältyy vain viimeisin varmistus lähinnä laiterikkojen varalta.

AC_kotisivu_kollaasi

12.4.2012 Viestintäalan tutkimussäätiö tilasi apurahajärjestelmän Aspicorelta

Viestintäalan tutkimussäätiön tarkoituksena on edistää painetun ja sähköisen viestinnän sekä niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä tukemalla liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä, koulutusta sekä osaamisen kehittämistä ja viestintään liittyvien tarpeiden ymmärtämistä. Aspicoren tarjoama apurahajärjestelmä otetaan käyttöön kevään kuluessa.

vts

2.4.2012 Fortumin Säätiön apurahajärjestelmä käyttöön

Fortumin säätiö myöntää apurahoja luonnontieteiden, teknillistieteiden ja taloustieteiden tutkimus-, opetus- ja kehitystyöhön energia-alalla. Painoalueita ovat energian tuotanto ja energian käyttö sekä liikenteen energiaratkaisut.

Aspicoren toimittama apurahojen hakujärjestelmä otettiin käyttöön nopealla aikataululla.
Järjestelmällä sähköistetään kaikki apurahoihin liittyvät prosessit ja samalla saadaan järjestelmän  piiriin myös myöntöhistoria.

7.2.2012 Arvo ja Lea Ylppö Säätiö Aspicoren asiakkaaksi

ALYS_apurahaArvo ja Lea Ylppö Säätiö on valinnut Aspicoren sähköisen apurahajärjestelmän. Järjestelmä otetaan käyttöön ennen seuraavaa apurahahakua.

Säätiön tuen kohteena oleva lastenneurologia on lääketieteen erikoisala, jonka tehtävänä on tutkia ja hoitaa lasten keskus- ja ääreishermoston sekä lihasten sairauksia ja vammoja. Keskeisiä tehtäväalueita ovat liikuntavammojen, epilepsian, erilaisten oppimis- ja kehityshäiriöiden tunnistaminen ja hoito.

Arvo ja Lea Ylppö Säätiö on Aspicorelle merkittävä päänavaus lääketieteen alan säätiössä.

8.1.2012 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö

OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiön sähköinen apurahojen haku avautui hakijoille. Tutkimussäätiö jakaa noin miljoona euroa taloustieteellisen tutkimukseen. Aspicoren toimittama ratkaisu on otettu käyttöön loppuvuoden aikana. Aspicore toimitti säätiölle myös kotisivuratkaisun.

OPS

12.9.2011 Henry Fordin Säätiölle apurahajärjestelmä

Vuonna 1947 perustettu Henry Fordin Säätiö sähköistää apurahojen hallintansa valitsemalla Aspicore Oy:n  sähköisen palvelun toimittajaksi. Järjestelmä toimitettaan avaimet käteen toimituksena ja hakijoille kaksikielisenä.

Henry Fordin Säätiön tavoitteena on edistää moottoriliikenteen ja koneellisen maatalouden opetus- ja tutkimustyötä Suomessa.

HenryFordSäätiö

Säätiö on viimeisen kymmen vuoden aikana jakanut yhteensä yli 3 miljoonaa euroa.

 

20.12.2010 Aspicore apurahajärjestelmälle useita asiakkaita

Aspicore Oy:lla on pitkä kokemus sähköisestä apurahojen haku- ja hallintajärjestelmistä, sillä yhtiö toteuttu Maj ja Tor Nesslingin säätiölle sähköisen järjestelmän jo 90 luvulla, jolloin harvoilla säätiöllä oli sähköistettyjä järjestelmiä. Vuonna 2007 järjestelmä uudistettiin ja hankkeen tuloksena Aspicore päätti tuotteistaa järjestelmää.

Finnfoto1

Yhteistyö on käynnistynyt Suomen Luonnonvarain tutkimussäätiön, Fonnfoto ry:n, Grafia ry:n ja JOKES -säätiön kanssa.