30.10.2017 Oulun yliopiston apuraharahasto Aspicoren järjestelmään

Rahaston tarkoitus on tukea Oulun yliopiston opiskelijoita, pääasiassa myöntämällä apurahoja jatko-opiskeluun ja tutkimukseen.

Aspicoren järjestelmä käyttö laajeni Oulussa, kun Oulun yliopiston apuraharahasto päätti ottaa Aspicoren palvelun käyttöön.

Palvelun ilme muokattiin Oulun yliopiston graafisen ohjeistuksen mukaisesti, joten useimmat apurahan hakijat tunnistavat järjestelmän helposti.

Peruspääoma jakaantuu rahaston sisällä nimikkorahastoihin. Nimikkorahasto voidaan nimetä lahjoituksen käyttötarkoituksen tai lahjoituksen tehneen henkilön mukaan.  Aspicoren järjestelmä pystyy hyvin hallitsemaan usean rahaston käytön myös arviointiprosessin yhteydessä, jotta nimikkorahastojen ehdot voidaan helposti ottaa huomioon.

Oulun yliopiston tukisäätiö oli jo aikaisemmin siirtynyt käyttämään Aspicoren järjestelmää, joten Oulussa on nyt jo neljässä organisaatiossa Aspicoren apurahajärjestelmä käytössä.

3.11.2017 Viestintäalan tutkimussäätiö uudisti

Viestintäalan tutkimussäätiö jakaa tutkimus- ja kehitystukea, apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville yrityksille ja henkilöille.

Säätiö on ollut Aspicoren asiakas pitkään ja siirtyi nyt käyttämään Aspicoren uudistettua 3-versiota. 
Siirtyminen sujui suunnitellusti ja järjestelmä oli käytöstä poissa vain yhden päivän ajan. 

18.9.2017 – Aspicore muutti Tapiolaan

Aspicoren historian seitsemäs muutto on nyt takana.

Riihitontuntiellä olimme yhdeksän vuotta ja talon suunniteltu purku sai meidät etsimään uusia tiloja.

Uuden paikan toimistolle löysimme Tapiolasta osoitteesta Kiemmeltie 3.

Muutossa on  aina hyvä mahdollisuus päästä turhista tavaroista eroon.  Softafirmanan ei uskoisi tarvitsevan kovin paljon tavaraa.  Siihen mekin tähtäämme ja muutossa iso osa tavaraa sai lähteä.

Mahdollisimman moni asia siirtyy pilveen.  Silloin tarvitaan vähemmän laitteita, vähemmän paperia ja vähemmän hyllytilaa.
Tekniikkakin menee koko aika vauhdilla eteenpäin.  Jalat on kuitenkin hyvä pitää tukevasti maassa.  Kirjoituspöytien elinkaari on paljon pidempi kuin tekniikan.  Mutta nyt hyvin palvelleet työpöytämme lähtivät kierrätykseen sähköpöytien tieltä. Sähkötuoleja emme kuitenkaan halunneet hankkia.

1.8.2017 – Niemi-säätiön apurahajärjestelmä avautui

Niemi-säätiö tukee erityisesti maa- ja metsätalouden alojen tutkimusta myöntämällä apurahoja alojen väitöskirjojen tekijöille.  Apurahojen haku tapahtuu kerran vuodessa ja nyt Aspicoren toimittaman apurahajärjestelmän avulla.

 

 

 

 

Niemi-säätiö valitsi Aspicoren apurahajärjestelmänsä toimittajaksi kun vakuuttui Aspicoren näytöistä muiden apurahasäätiöiden toimittajana.

 

Aspicore toimitti myös säätiölle kotisivut, jotka toimivat niin tietokoneella kuin puhelimienkin avulla.

6.4.2017 Oulun yliopiston tukisäätiö Aspicore asiakkaaksi

Oulun yliopiston tukisäätiö tilasi Aspicorelta apurahajärjestelmän. Järjestelmä otettiin käytöön melko nopealla aikataululla ja hakujärjestelmä avautui hakijoille 6.4.2017.

Aspicore toteutti myös säätiölle kotisivut, joita on helppo käyttää päätelaitteesta riippumatta.

Säätiö myöntää vuosittain apurahoina noin 150 000- 250 000 euroa pääasiallisesti Oulun yliopiston jatko-opiskelijoille. Säätiö muodostuu 25 nimikkorahastosta, joiden tuotto jaetaan lahjakirjan tai testamentin määräyksen mukaisesti tietyllä tieteen alalla tehtävän tutkimustyön tukemiseen.

15.3.2017 Oulun läänin talousseuran maataloussäätiölle järjestelmä

Sähköinen järjestelmä saatiin käyttöön helposti.  Hakulomake ei tarvinnut juuri muutoksia ja järjestelmän vakiotoimminnot sopivat hyvin. Apurahojen haku päättyi 15.3. ja sujui ongelmitta.

Käyttöönottoon liittyvät palaverit pidettiin verkon välityksellä, joten matkustamiseen liittyviä kustannuksia käyttöönotossa ei syntynyt.

Säätiön tarkoituksena on tukea maatalouden, biotalouden, kotitalouden ja puutarhaviljelyn neuvonta- ja tutkimustyötä Pohjois-Pohjanmaalla. Tuki voidaan myöntää yksityishenkilöille, työryhmille tai yhteisöille.

15.2.2017 Suomen kuntäsäätiölle sähköiset ratkaisut

Suomen kuntasäätiö valitsi Aspicore Oy:n tuottamaan palvelut apurahojen ja avustusten hallintaan.

Säätiö on tuore tulokas Suomen säätiökartalla. Suomen Kuntaliiton valtuusto päätti perustaa Suomen kuntasäätiön kevätkokouksessaan 27.5.2016.

Säätiöllä tulee olemaan merkittävä asema kunta-alan tutkimuksen ja kehityksen tukemisessa.

Myös säätiön kotisivut tilattiin Aspicorelta.

Samassa yhteydessä säätiö tilasi itselleen selkeän logon, joka tuotiin myös apurahajärjestelmään.