23.8.2018 TOP-Säätiön apurahahaku avautui sähköisenä

TOP-Säätiö tukee ja edistää tieteellistä tutkimustoimintaa sekä varsinaissuomalaista kulttuuria ja taidetta apurahojen muodossa. Lisäksi säätiö myöntää stipendejä lahjakkaiden opiskelijoiden tukemiseksi.

Käyttöönotto tehtiin kevään aikana, jolloin pidettiin useita etäpalavereja.  Palavereiden lisäksi viestittiin sähköpostilla käyttöönotossa tarvittavia tietoja. Apurahajärjestelmä oli jo käyttöönottovaiheen alusta alkaen käytettävissämme ja  pääsimme näkemään järjestelmän muokkaantumisen ja antamaan tarpeellisia ohjeita.

”Yhteistyö kanssanne on sujunut erinomaisesti! Kiitos sinulle siitä. Nyt vain odotellaan hakemuksia ja pian aletaan sitten tarkastelemaan hakemusten käsittelyä.” sanoi Anni Larkela TOP-Säätiöstä.

15.4.2018 MTK:n säätiö Aspicoren asiakkaaksi

MTK:n Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan ”tukea taloudellisesti niitä laaja-alaisia pyrkimyksiä, jotka Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y, on omikseen tunnustanut ja joiden tarkoituksena on edistää maa- ja metsätalouden kehitystä sekä valvoa maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien taloudellisia ja yhteiskunnallisia oikeuksia.”

Säätiön oli kuullut apurahajärjestelmästä toisilta säätiöiltä ja asiamies Timo Rytkönen otti yhteyden Aspicoreen.  Yhdessä muokattiin hakemuslomake ja luokittelutiedot vastaamaan säätiön tarpeita  ja päätettiin käyttöönottoprojektin aikataulu.

Säätiön haku avautui 1.4.2018 ja päättyy 30.4.2018.

GDPR Workshop 2 järjestettiin 10.4.2018

GDPR Workshop  osassa 2 oli tarkoitus tehdä kunkin osallistujan osalta riskikartoitus apurahaprosesseihin liittyen. Kun mukana on joukko eri kokoisia ja eri kohderyhmille rahaa jakavia säätiöitä, on mahdollista yhdessä arvioida riskien suuruutta suhteessa toimimman laajuuteen. Kartoituksen jälkeen päästiin selosteen pariin.

 

Tilaisuus järjestettiin Helsingin keskustassa Hotel Havenin tiloissa tiistaina 10.4.2018 klo 11.30-16.00.

Tilaisuus oli onnistunut. Asetetut tavoitteet täyttyivät ja tuloksia saatiin.

 

1.4.2018 Eija ja Veikko Lesosen säätiölle apurahajärjestelmä

Eija ja Veikko Lesosen säätiön perustamisajatuksena oli halu tukea erityisesti Pohjois-Suomen lasten ja nuorten hyvinvointia. Avustuspäätökset tekee säätiön hallitus, jolla on laaja tuntemus lasten ja nuorten hyväksi ja tueksi tehtävästä työstä.

Säätiö päätyi Aspicoren apurahajärjestelmään tietoturvan ja Aspicoren hyvien referenssien ansiosta.

Ensimmäinen haku uudella järjestelmällä päättyi maaliskuun lopussa ja haku sujui ongelmitta.

1.4.2018 Opetus- Kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö

Säätiö myöntää apurahoja opetus- ja kasvatusalan koulutuksiin, kehittämis- ja tutkimushankkeisiin, taide- ja kulttuurihankkeisiin sekä opintomatkoihin. Apurahat myönnetään yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Säätiö käytti aikaisemmin heille räätälöityä hakujärjestelmää ja päätti siirtyä käyttämään Aspicoren apurahajärjestelmää sen tarjoaman luotettavuuden takia.

Säätiön haku päättyi maaliskuun lopussa ja hakemusten käsittely on nyt meneillään.

GDPR Workshop 1 järjestettiin 20.3.2018

Aspicore Oy järjesti maaliskuussa workshopin, jossa innolla paneuduttiin GDPR:n mukaiseen tietosuoja- ja rekisteriselosteen.

Tilaisuus järjestettiin Krog Madame tiloissa, joka tarjosi hyvät puitteet ryhmätöidenkin tekemisiin.

Rekisteriselosteen lisäksi saatiin yhdessä pohdittua henkilötietojen säilyttämisen ja poistamisen perusteita.

20.2.2018 Rising North

“Rising North aims to help Nordic startups become global leaders by financing unique spearhead projects and initiatives organized jointly by Nordic organizations. The 1,5M EUR fund is operated in Finland by the Startup Foundation”

Application period is already started and the deadline is March 1st.

15.2.2018 Ida Montinin Säätiö Aspicoren asiakkaaksi

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea lääketieteellistä tutkimusta astma- , sydän- ja syöpätautien alalla sekä tukea pohjoispohjalaisten kauppatieteiden opiskelua. Koska säätiön myöntämät apurahat kohdistuvat erilaisiin kohderyhmiin, tehtiin säätiölle kaksi erilaista hakemuslomaketta. Säätiön sähköinen apurahojen haku aukesi helmikuun alussa.